Ranokresťanský komplex Eufráziovej baziliky v Poreči - Porečský katedrálový areál sa nazýva Eufraziana podľa biskupa Eufrázia, ktorý v polovici VI. storočia katedrálu od základu prestaval a vyzdobil známymi mozaikami. Pred touto Eufráziovou prestavbou sa tu na rovnakom mieste nachádzali minimálne dve fázy ranokresťanských objektov. V Poreči je sa kresťanstvo uchytilo už v 4. storočí, preto sú bazilika, átrium, krstiteľnica a episkopický palác mimoriadnymi ukážkami sakrálnej architektúry, pričom samotná bazilika je výnimočným spojením architektonických prvkov klasicizmu a byzantu. Apsida je bohato zdobená figuratívnymi mozaikami, ktoré predstavujú jedny z najvýznamnejších ukážok toho druhu v Európe. (ZDROJ:croatia.hr)

V prípade záujmu o kultúru je Poreč pravým miestom pre Vás so širokou ponukou na malom území. História mesta aj naďalej žije v tradičných a ojedinelých pamiatkach za historickými múrmi tohto mesta. Prechádzka starým mestom Vás zavedie do ulíc Cardo i Decamanus, pozriete si Eufraziovu Baziliku, námestie Marafor a mestskú vežu. Ak navštívite jednu z mnohých galérií, nájdete tam množstvo obrazov a sošiek, ktoré si môžete odniesť domov ako pamiatku na toto unikátne mesto. Okrem centra starého mesta je tu množstvo ďalších veci k videniu ako napríklad Jaskyňa Baredine.

Staré mesto Poreču je atrakcia sama o sebe. Časť histórie tu žije aj naďalej. Originálny urbanistický systém ulíc si zachoval podobu až od rímskych čias. Ulice Decamanus a Cardus Maximus delia polostrov zatiaľ čo v jeho strede sa nachádza námestie.

Eufraziova bazilika je najvýznamnejšou pamiatkou mesta Poreč. Byzantské umenie a stredozemný štýl vytvárajú nádhernú pamiatku, ktorá je na zozname ochrany kultúrneho dedičstva UNESCA. Eufraziova bazilika bola postavená v strede 6. storočia, počas nadvlády biskupa Eufrazija a panovníka Justiniána. Turistické prehliadky sú možné každým dňom, s výnimkou omše. Počas návštevy Eufraziovej baziliky sa Vám naskytá príležitosť vystúpiť na vrchol veže so zvonom odkiaľ je krásny výhľad na mesto Poreč.

Námestie Marafor - Toto románske námestie sa nachádza na samom konci polostrova. Mars a Neptún sú dva chrámy nachádzajúce sa na tomto námestí a boli vybudované v 1.storočí.

Veža v Poreči - Tri veže boli vybudované v XV. storočí ako dodatočná ochrana pred Otomanskou inváziou.

Románske domy z obdobia XIII. Storočia sa nachádzajú v mieste kde sa krížia dve námestia. Domy majú krásne drevené balkóny, románske biforium a monolitický volt.

Národné múzeum bolo vybudované v XVIII. storočí a nachádza sa v barokovom paláci Sinčič. V múzeu nájdete archeologické a povestné listiny a rôzne románske pamiatky. V originálnom barokovom salóne zbadáte ručné práce z tohto obdobia.

Jaskyňa Baredine je geomorfologickou pamiatkou prírody a prvá speleologická lokalita sprístupnená verejnosti v oblasti Istrie. Prehliadky jaskyne sa uskutočňujú v anglickom, chorvátskom, ruskom a talianskom jazyku. Pri oznámení vopred, je možný aj slovinský a francúzsky jazyk. Prehliadka trvá 40 minút. Návštevníci schádzajú 300m dlhou trasou 60m pod zemský povrch, kde sa nachádza podzemný vodný tok prechádzajúci touto krásnou jaskyňou. Zaujímavosťou je ľudská rybička (Proteus anguinus Laurenti), endemit dinárskej oblasti, ktorý sa nachádza len v tejto lokalite.

(ZDROJ:porec24.com)
  • Poreč, Chorvátsko - Dedičstvo - Obrázok 1
  • Poreč, Chorvátsko - Dedičstvo - Obrázok 2