Dnes, je Vrsar velmi známou turistickou oblastí se spoustou skvělých možností pro jeho návštěvníky. V popředí Vrsaru je jedno z nejkrásnějších souostroví, které tvoří 18 neobydlených ostrůvků, pokrytých rostlinstvem typickým pro oblast středomoří. Hotely se nacházejí v blízkosti moře, podél nádherných pláží, a vrsarské kempy jsou světově vyhlášené. Toto platí především o nudistickém kempu Koversada, který je největším nudistickým střediskem v Evropě. Jeho kapacita je 18500 návštěvníků za den.

Název Vrsar (Italsky: Orsera) je velmi starý. Ve starověkých latinských dokumentech vystupovalo toto jméno v různých variantách: Ursaria, Ursarium, Vrsarium, Orsaria... Název Ursaria se dokonce používal pro celé pobřeží vedoucí mezi vesnicí Funtana a Limským kanálem. Podle některých jazykovědců se staré středověké slovo ''ur'' znamenající ''vodní pramen'' dochovalo jako kmen ve jméně Ursaria. V dávných dobách, kdy staří námořníci pluli podél západního pobřeží Istrie, obstarávali si pitnou vodu z pramene, který se nacházel mezi Funtanou a Vrsarem, a to dalo za vznik jménu Ursaria. V dobách římských a dobách Byzantské říše byl Vrsar znám pod tímto jménem.

Kostel sv. Fošky - Renesanční památka ze 17. století. V kostele naleznete sbírku maleb s náboženským motivem.
 
Kostel sv. Martina - Základy kostela stojícího na vrsarském vrchu byly položeny v roce 1804. Stavba byla přerušena v 19. století a dokončena teprve v roce 1935. Kostel ve stejném roce vysvětil biskup Trifun Pederzolli z Poreče. Vnitřní část kostela tvoří trojitá chrámová loď, jejíž součástí jsou kamenné sloupy a klenby s náboženskými malbami. 

Vila Biskupa z Poreče - Současný palác vznikl z románského opevněného paláce, který nechal postavit biskup z Poreče ve 12. století. V dobách mezi 14. a 18. stoletím byl tento palác několikrát přestavěn. Dvě románské věže z 13. století a observatoř nacházející se v jižní části, byly také součástí paláce. V minulosti sloužil palác biskupům jako letní rezidence a také jako jejich útočiště. Vnitřek paláce byl v nedávné době rekonstruován na luxusní apartmány.


Kaple sv. Antonína - Malý kostelík poblíž brány starého města byl postaven v 17. století v renesančně-barokním stylu. Kaple je místem každoročních výstav umění.
 
Kaple sv. Jiří (Juraje) - Vystavěná v románském slohu, stojí na ostrově Sv. Jiří (Juraje),který obklopuje přístav Vrsar. Románská bazilika sv. Marie z moře se nachází v přístavu Vrsaru. Její historie se datuje k počátkům středověku.

(ZDROJ: vrsar24.com) 

  • Dovolená v Vrsar, Chorvatsko - o Vrsar - Obrázek 1
  • Dovolená v Vrsar, Chorvatsko - o Vrsar - Obrázek 2