Ranně - křesťanský komplex Eufraziovy baziliky v Poreči - Porečský katedrální komplex se nazývá Eufraziana podle biskupa Eufrazia, který v polovině 6. století nechal přestavět katedrálu a vyzdobil jí mozaikami. Před rekonstrukcí existovaly na tomto místě alespoň dvě fáze ranně-křesťanské stavby. V Poreči se začátky křesťanství datují již ve 4. století a tak jsou bazilika, atrium, křtitelnice a episkopický palác výjimečnými příklady církevní architektury. Samotná bazilika v sobě spojuje prvky klasicistické a byzantské architektury. Apsida je bohatě vyzdobena mozaikami, které patří mezi neznámější příklady tohoto druhu v Evropě.

(ZDROJ: croatia.hr)

Zajímáte li se o kulturu, najdete toho spoustu na velmi malém prostoru. Historie tohoto města dosud žije v tradičních a novějích památkách a uměleckých dílech ve zdech Poreči. Při procházce starým městem po Cardo a Decamanus minete koplex Eufraziovy 'baziliky, náměstí Marafor a porečskou věž, a budete moci obdivovat zvláštní architekturu budov kolem vás. Při zastávce v jedné z galerií můžete narazit na umělecká díla, která si budete moci vzít domů jako kus tohoto jedinečného města Poreč. Kromě starého cetra města Poreč je tu spousta zajímavých míst, která najdete v blízkém okolí, jako například Baredinské jeskyně.  

Staré Město Poreč je atrakcí samo o sobě. Zdejší atmosféra minulosti je dodnes živá: původní městský systém ulic je tu od římských dob. Dvě slavné ulice Decamanus a Cardo Maximus rozdělují poloostrov na poloviny, s náměstím uprostřed.

Eufraziova bazilika je hlavní dominantou Poreči. Byzantské umění a středomořský styl se v této krásné památce setkávají a umocňují její sílu, bazilika je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Eufraziova bazilika byla postavena v polovině 6. století za biskupa Eufraziova a císaře Justiniána I. Prohlídky se konají denně, s výjimkou bohoslužeb. Během vaší prohlídky nitra Eufraziovy baziliky můžete také vyšlapat schody ke zvonici, která nabízí krásný výhled na Poreč.

Maraforské náměstí - Římské náměstí se nachází na špičce poloostrova. Má dva chrámy, Marsův a Neptunův, jež byly postaveny v 1. století.

Porečská věž - Tyto tři věže byly postaveny v 15. století jako další ochrana proti invazi Ottomanů.

Románský dům je antedatovaný v 13. století a je umístěn v místech, kde se ulice Decumanus setkává s náměstím Marafor. Má krásný dřevěný balkon, románské biforium a monolitický archivolt.

Porečské národní muzeum bylo založeno v 18. století a je umístěno v Sincickém barokním paláci. V museu najdete archeologické a historické sbírky dokumentů a spoustu upomínek na Římany. V původním barokním salonu najdete dobová díla.

Baredinské jeskyně jsou geomorfologickou přírodní památkou a první speleologickou lokalitou otevřenou pro turisty v oblasti Istrie. Prohlídky probíhají v chorvatštině, italštině, němčině, angličtině, ruštině (slovinstině a francouzštině na požádání) a trvají 40 minut. Návštěvníci sestupují po 300 m dlouhé cestě až 60 metrů pod zem a zří podzemní jezero protínající 5 krásně vyzdobených síní. Dalším lákadlem je lidská ryba (Proteus anguinus Laurenti), endemické zvíře v tomto Dinárském krasu, které lze spatřit jen v této oblasti.

(ZDROJ: porec24.com)

  • Poreč, Chorvatsko -  Dědictví - Obrázek 1
  • Poreč, Chorvatsko -  Dědictví - Obrázek 2